Tento hosting slúži pre cvičné webové sídla študentov SOŠT Poprad
Hosting využívajú žiaci študijného odboru Grafik digitálnych médií - budúci webdizajnéri, pre svoje cvičné webové projekty. Počas prevádzky hostingu vznikli zaujímavé webové sídla, ktoré sú prezentované aj na celoslovenskej súťaži Junior Internet. Niektoré z prác si môžete pozrieť na grafici.sostpoprad.sk .
Hosting zadarmo od WebSupport.sk